Intranet ČD Škofja LokaUp. ime:
Geslo:


ANKETA
VREME

Izobraževanje

Tehnološki razvoj in nova informacijska tehnologija prinašata v izobraževanje nove možnosti pridobivanja znanja. Ravno zato smo v Domu čebelarjev Brode uredili multimedijsko predavalnico, katera sprejme tja do 70 obiskovalcev. Poleg tega v izobraževalni proces uvajamo tudi druge tehnološke novosti, povezane predvsem z vključitvijo v svetovni splet, s katerim se loški čebelarji v zadnjih letih vse bolje spoznavamo.

Izobraževalno dejavnost s katero se ukvarjamo v društvu smo razdelili na več področij, in sicer glede na naše obiskovalce, katerim so izobraževanja namenjena. Danes tako prirejamo

 Foto: Denis Čemažar
                                                           Foto: Denis Čemažar

izobraževanja za čebelarje, izobraževanja za otroke in mlade ter izobraževanja za odrasle - za t.i. nestrokovno javnost.

Na straneh namenjenim izobraževanju, kjer se trenutno nahajate, boste poleg vrste zanimivih informacij, dobili tudi urnike in vtise iz različnih izobraževanj. Tukaj pa bomo predstavljali tudi teme in dogodke povezane s čebelarskim turizmom, katerega bomo v naslednjih letih skušali na loškem še veliko bolje razviti.

Izobraževanje čebelarjev

Izobraževanje čebelarjev je za čebelarje, zaradi starostne strukture (povprečna starost čebelarjev v Sloveniji je danes okoli 59 let), vseživljenski učni proces. Z ustreznimi spodbudami, stimulacijami in organizacijo postaja izobraževalni proces čebelarjev med članstvom vse bolje sprejet. To se v zadnjih letih vidi v vedno bolje obiskanih izobraževalnih procesih. V Čebelarskem društvu Škofja Loka imamo z izgradnjo Doma čebelarjev Brode, v zadnjih letih res odlične pogoje za izvajanje vseh oblik izobraževanj čebelarjev. Posebno pozornost namenjamo naslednjim tematskim sklopom:

  • tehnologija čebelarjenja
  • oskrba čebeljih družin skozi leto
  • vzreja čebeljih matic
  • zdravstveno varstvo čebel
  • varna pridelava hrane
  • čebelji pridelki in njihova nadaljnja obdelava
  • trženje in ekonomika v čebelarstvu
  • seznanjanje s spremembami in novostmi v čebelarstvu

Izobraževanja čebelarjev se danes izvajajo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Javno svetovalno službo v čebelarstvu. Katere teme so za naše čebelarje posebej pomembne smo že videli, v društvu pa smo še posebej pozorni na tiste, katerih spoznanja lahko čebelarji pri svojem delu tudi praktično uporabijo.

Izobraževanje otrok in mladih

 Foto: Jan Pirnat

                                                                           Foto: Jan Pirnat

Značilnosti našega - slovenskega čebelarstva ter pomen kranjske čebele za naš okolje loški čebelarji predstavljamo tudi našim najmlajšim - otrokom in mladim. Slednje izvajamo preko naravoslovnih in tehničnih dni, ki jih organiziramo in izvajamo v Domu čebelarjev Brode. Obenem se zavedamo pomena čebelarskih krožkov na osnovnih šolah, katere bomo v prihajajočem obdobju skušali ponovno oživiti. Za seznanjanje mladih o življenju in pomenu čebel pa obstaja še vrsto drugih možnosti. Od organizacije čebelarskih taborov, tekmovanj mladih čebelarjev do vzpostavitve čebelarske učne poti. Cilji našega društva, ki bodo upamo, realizirani v prihodnjih letih.

Izobraževanje odraslih

Nove možnosti in priložnosti za trženje čebeljih pridelkov in izdelkov ter nove možnosti za ohranitev bogate slovenske čebelarske dediščine, se kažejo tudi v izobraževanju odraslih. Na tem mestu ne mislimo strokovne javnosti, ampak t.i. laično javnost, katera vse pogosteje izraža interes po spoznavanju vsebin iz čebelarskih področij. Tukaj tudi ni mišljen pojem izobraževanja v smislu formalnega ali tradicionalnega izobraževanja, ampak predvsem v obliki vseživljenskega učenja in aktivnega preživljanja prostega časa. Navedene aktivnosti v Čebelarskem društvu Škofja Loka zaenkrat še razvijamo, pri tem pa se vse bolj usmerjamo v področje čebelarskega turizma in v organizacijo različnih predavanj, namenjenim različnim interesnim in laičnim skupinam. S tem seznanjamo širšo javnost o pomembnosti in vlogi čebelarstva in vlogi, ki jo imajo čebele v našem v našem življenju. Obenem  jo seznanjamo o blagodejnih učinkih čebeljih pridelkov za dobro počutje nas vseh.

 

ISKALNIK PO VSEBINI

KOLEDAR DOGODKOV
  Današnji dogodki
 
Datum: 15 Jun 2024
Na ta dan ni vnešenih nobenih dogodkov!
Jun  
May 2024 Junij 2024 Jul 2024
N P T S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Naroči se na dogodke