O društvu

Da je bilo čebelarstvo že v daljni preteklosti na škofjeloškem območju zelo dobro razvito, priča vrsto dobro ohranjenih čebelnjakov, ki krasijo domove po okolici Škofje Loke, v obeh dolinah in po škofjeloškem hribovju. »Med vsemi ustvarjenimi stvarmi in živalmi ni nobena za človeka tako pridna in koristna in manjše strežbe ali živeža in stroškov potrebna stvar kot čebela«, je napisal že Anton Janša v svojem čebelarskem katekizmu pred več kot 230. leti. Tega so se dobro zavedali naši dedje in pradedje. Vedeli so, da je za obilen pridelek sadja in drugih poljščin nujno sodelovanje čebel. Znali so ceniti čebelje pridelke, med pa je bil včasih tudi edino sladilo. Iz voska so izdelovali sveče, ki so jim v času, ko še ni bilo elektrike osvetljevale kmečke kamre. Znali so napraviti odlično medico in še vedno znani »škofjeloški mali kruhek«.

Leta 1795 je Valentin Vodnik zapisal: »Kranjci so imenitni čebelarji. Čebele jim posebno režejo zato, ker ajdo sejejo. S čebelami se znajo tako dobro pečati, da so postali drugih dežel učenjaki v čebelarstvu«.

 Foto: Jan Pirnat
                                                           Foto: Jan Pirnat

Čebelarsko društvo Škofja Loka je bilo ustanovljeno 6. januarja, leta 1905. V prostorih Guzeljeve gostilne se je zbrala elita loških čebelarjev in ustanovila podružnico Slovenskega čebelarskega društva v Škofji Loki. Ustanovitev podružnice je bila objavljena leta 1905, v tretji številki Slovenskega čebelarja. Takoj po ustanovitvi se je v društvo vključilo dvajset čebelarjev. Podružnica ni prenehala delovati niti med prvo svetovno vojno in po zaslugi zagnanih loških čebelarjev, uspešno deluje vse od ustanovitve do danes.

Podrobneje si o zgodovini društva oglejte na strani zgodovina društva, tukaj pa si poglejmo, dejavnosti, s katerimi se Čebelarsko društvo Škofja Loka ukvarja danes. Na tem mestu ne bomo predstavljali vodstva in organov društva ter organizacije dela, saj si slednje lahko ogledate na strani »o društvu«. Tu bomo poskusili bolj vsebinsko prikazati delovanje društva.

Naj najprej omenimo izobraževanje čebelarjev, ki za čebelarje zaradi starostne strukture (povprečna starost čebelarjev v Sloveniji je okoli 65 let), pomeni vseživljenski učni proces. Z ustreznimi spodbudami, stimulacijami in organizacijo postaja izobraževalni proces čebelarjev med članstvom vse bolje sprejet. To se v zadnjih letih vidi v vedno bolje obiskanih čebelarskih izobraževanjih, ki jih v sodelovanju z drugimi partnerji organizira Čebelarsko društvo Škofja Loka. V Čebelarskem društvu Škofja Loka imamo z izgradnjo Doma čebelarjev Brode, v zadnjih letih res odlične pogoje za izvajanje vseh oblik izobraževanj čebelarjev. Posebno pozornost namenjamo tudi pravilni izbiri tematik, v izobraževalni proces pa uvajamo tudi druge tehnološke in informacijske novosti.

Izobraževalna dejavnost pa se s tem v društvu še ne zaključi. Za učence osnovnih šol in druge zaključene skupine otrok in mladostnikov prirejamo tehnične in naravoslovne dneve, v poletnem času pa bomo v primeru interesa organizirali tudi čebelarske tabore in delavnice.

Čebelarsko društvo Škofja Loka je tesno povezano z vrsto organizacij, društev in zvez. Je član naše krovne organizacije - Čebelarske zveze Slovenije, v katero je vključenih okoli 200 čebelarskih društev. Več članov društva je aktivnih v različnih odborih in komisijah v različnih organizacijah.

Društvo skrbi tudi za popestritev življenja loških čebelarjev z organizacijo izletov in družabnih srečanj ter prireditev. Z novimi društvenimi prostori pa je možnosti za razvijanje družbenih dejavnosti še veliko več. Tako v društvu že obstajajo načrti, da v prihodnosti pričnemo prirejati razne ustvarjalne delavnice, da organiziramo različne natečaje, pripravimo obiske kulturnih ustanov, gremo na kakšen rekreativno-športni dan, npr. na pešačenje po kateri od čebelarskih poti ali na katerega od bližnjih hribov, pa še marsikaj.

Foto: Ales Demsar

V spomin na delo in življenje naših prednikov smo čebelarji Čebelarskega društva Škofja Loka v letu 2004 odkupili čebelnjak s panji kranjiči, star preko sto let. Razmišljamo smo tudi o novem čebelnjaku, zgrajenem v skladu z vsemi arhitekturnimi značilnostmi kranjskega čebelnjaka današnjega časa, kar smo v letu 2010 tudi uresničili. Ta čebelnjak predstavlja čebelarjenje na loškem danes in kot tak služi tudi kot učni čebelnjak. Danes imamo pri Domu čebelarjev Brode tudi opazovalni panj, s katerim smo vključeni v napovedovalno službo medenja pri Čebelarski zvezi Slovenije.

Mnogo truda v zadnjih letih smo vključili tudi v izgradnjo našega Doma čebelarjev Brode. Gradnja je bila v letu 2010 tudi uradno zaključena, saj smo 19. junija 2010 naš sodoben dom tudi uradno odprli in predali svojemu namenu. Vzporedno z izvedbo investicije smo tudi vzpostavili službo za gospodarjenje z domom, ki pa ima, glede na vse več aktivnosti, ki se v Domu čebelarjev Brode izvajajo, tudi vse več dela. 

Čebelarsko društvo Škofja Loka pa na koncu koncev ni bilo ustanovljeno zgolj za potrebe članstva, ampak tudi z namenom igranja aktivne vloge v širši okolici in družbenem življenju vseh Ločanov. Zato danes veliko aktivnosti izvajamo za promocijo slovenskega medu, promocijo kranjske čebele in njene vloge v naravi ter pomena čebelarstva in čebeljih pridelkov. Vse bolj postajamo tudi skrbniki zaenkrat še dokaj neokrnjene narave škofjeloškega okolja, saj smo vse pogosteje tisti glasniki, ki opozarjamo na onesnaževanje in neprimerno ravnanje z okoljem. Sodelujemo z mediji, v partnerstvu s sorodnimi društvi in zvezami izdajamo zloženke, kartice, plakate, sodelujemo v akcijah kot je »Med v vrtcih« in podobno.

Foto: Bostjan Selinsek 
                                 Foto: Boštjan Selinšek

Kot da nimamo še dovolj »društvenega« dela, smo se v začetku leta 2009, podali še na svetovni splet. Tako na internetnih straneh, kjer se trenutno nahajate, skušamo prikazati značilnosti škofjeloškega, pravzaprav tudi širše gorenjskega ter slovenskega, čebelarstva. In če tukaj ne najdete zadostnih informacij o temi, ki vas zanima, nam pišite. Veseli bomo, če bomo naš spletni portal skupaj oblikovali.